Kodukord

1. Sisehoovis liigu sokkides või pehme tallaga sussides!  Paljajalu, välisjalanõudes, kõrge kontsaga kingades või kummitallaga vahetusjalanõudes viibimine pole Sisehoovis lubatud. Sisehoovil on õigus küsida antud punkti rikkumise eest lisatasu;

2.  Kõva tallaga jalanõud on peegelabürindis ohtlikud ning võivad lõhkuda peegli! Kasuta pehme tallaga susse või sokke;

3. Oma riiete ja isiklike asjade turvalisuse huvides lukusta kõigi külaliste saabudes välisuks;

4. Hoia Sisehoovis puhtust ja korda:

  –  murule on keelatud minna kommi, nätsu, joogi või toiduga. Sisehoovil on õigus nõuda toiduga kahjustatud vara puhastamise hüvitamist;

  –  murule ei tohi viia teravaid esemeid nagu käärid, juuksenõelad jms esemed, mis võivad muru sisse ära kaduda ning tekitada vigastust endale või teistele külastajatele;

  –  süüa tohib ainult söögilaua taga. Söögiruumist toiduga väljumine on keelatud.

5. Sisehoovis ei ole lubatud suitsetada ega tarbida alkohoolseid jooke (väike tervitusnaps pole patt). Sisehoovi ruumides on alkoholijoobes või mistahes muu mõnuaine mõju all viibimine keelatud;

6. Kui mõni interaktiivne vahend ei tööta korralikult, anna sellest palun ruumide ülevaatajale teada. Seadme tehniline rike ei ole aluseks ruumide rendihinna vähendamise nõudmiseks;

7. Sisehoovis valvab iga täiskasvanu oma lapsi ise;

8. Peegellabürindis kasuta selleks ettenähtud kindaid ning liigu rahulikult – üksteise tagaajamise ning jooksmisega võid vigastada ennast ja teisi;

9. Peo lõppedes palume koristada ruum – ühekordsed nõud visata prügikasti, korduvkasutatavad nõud pesta ja kuivatada, puhastada lauad ning korjata üles põrandalt praht;

10. Palume kasutada Sisehoovi atraktsioone ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult. Sisehoovi vara kahjustamisel või hävitamisel on OÜ Kavestaril õigus nõuda ruumide Broneerjialt kahju täies ulatusest hüvitamist (sh väljaspool Sisehoovi pakutavate Lisateenuste osutaja (näit.peojuhi või esineja) tekitatud kahjude hüvitamist);

11. Ruumide Broneerija ja Maksja (kui need on erinevad isikud) vastutavad tuleohutusnõuete täitmise eest. NB! Juhime tähelepanu, et tordivulkaani kasutamise tagajärjel võib käivituda terve hoone tuletõrjehäire!;

12. Sisehoovi ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi;

13. PALUME VABASTADA RUUMID ÕIGEAEGSELT !

14. Ruumide Broneerija ja Maksja (kui need on erinevad isikud) vastutavad Kodukorra rikkumise eest solidaarselt;

15. Küsimuste ja probleemide korral pöörduge Sisehoovi ülevaataja poole telefonil 58 016 262.

Meeleolukat pidu!