Kas teadsid, kuidas lapse sünnipäev mõjutab tema tulevikku?

Leave a Comment / Määratlemata / By Sisehoov

On 8 aastase lapse sünnipäev ja poiss puhub tordil küünlaid

Lapse sünnipäeva tähistamine on ajas muutunud.

Kas oled märganud, et tänapäeval on sünnipäevapeod suurejoonelisemad ja mitmekesisemad kui kunagi varem?

Kui varasemalt tähistati sünnipäeva pigem tagasihoidlikult pere ringis, siis üha enam näeme, kuidas sellest on kujunenud sündmus, mida peetakse kohusetundest ja kombe pärast. Kohale kutsutakse pool suguvõsa ja kõik küla lapsed.

Kuigi lapsevanematele tekitab peo korraldamine sageli stressi ja peavalu, käiakse sellest hoolimata rahakoti vahelt viimasedki veeringud välja. Paraku tehakse seda tihtilugu selleks, et teiste vanemate korraldatud pidu üle trumbata.

Kas mõttelaad “mida suurem, seda uhkem” on lapse seisukohast vajalik?

Mis juhtub, kui jätaks sünnipäeva sel aastal pidamata?

Selles blogipostituses toome välja 7 olulist tähelepanekut, mis on lapse sünnipäeva tähistamise tegelikud põhjused, aga mida lapsevanemad peokorraldamise virr-varris kiire elutempo kõrval kipuvad ära unustama.

Tahad teada, mis need on?

Siis loe edasi.

Lapse sünnipäev võib jätta jälje

See, kas ja kuidas vanemad oma lapse sünnipäeva tähistavad, võib lapsele täiskasvanuikka jõudes märgilise jälje jätta.

Võib olla on sinu tutvusringkonnas inimesi, kes eelistavad oma sünnipäeval kusagile kaugele põgeneda. Võib olla on nad öelnud, et pelgavad vananemist või tunnevad, et ei ole oma elus piisavalt saavutanud. Aga võib olla tekitab sünnipäeva tähistamine neis hoopis ärevust, sest tunnevad survet olla sel päeval erakordselt õnnelikud, mis on nende jaoks emotsionaalselt väsitav?

Lapsed on kodu peegel.

„Sünnipäeva tähistamine on nagu mäe tippu jõudmine. Peatu hetkeks, naudi vaadet ja mõtle, kui kaugele oled jõudnud.“ – Richelle E. Goodrich

Selles kontekstis saab sünnipäeva tähistamine hoopis teise tähenduse.

Kas pole?

Uhke tort, palju külalisi, luksuslikult kaetud peolaud ja ekstravagantsed peodekoratsioonid muutuvad teisejärguliseks, kui mõistame, et sünnipäev on võimalus lapse kasvamist ja arengut toetada.

Siin on 7 võimalust, milles kohe ise saad veenduda.

#1 Lapse sünnipäev annab vanematele võimaluse näidata austust oma lapse vastu

Austuse näitamine oma lapse vastu tähendab, et vanemad kohtlevad oma last täieõigusliku indiviidina ning suhtuvad temasse armastuse ja hoolivusega, kuulavad teda ning arvestavad tema tunnete ja arvamustega.

See tähendab et vanemad kohtlevad oma last õiglaselt ja eetiliselt ning annavad talle vabadust ja võimalusi iseseisvalt kasvada ja õppida. Austuse näitamine hõlmab ka vanemate eeskuju järgimist, lapse julgustamist ja toetamist ning tema vajaduste täitmist. Lapse austamine loob usaldusliku ja armastava suhte vanema ja lapse vahel ning aitab kaasa lapse arengule ja eneseväärikuse kujunemisele.

#2 Julgustab last sõprussuhteid looma

Lapsevanemad saavad julgustada oma last häid sõprussuheteid looma ning aidata tal neid hoida. Lapse kaasamine sünnipäeva korraldamise tegevusse annab lapsevanemale võimaluse oma lapsele õpetada, kuidas suuremas seltskonnas käituda, kuidas mitmele sõbrale korraga tähelepanu pöörata, kompromisse teha ja empaatiat välja näidata. Kõik need oskused on tugevate sõprussuhete loomiseks ju eluks olulised omadused.

Lapsevanemad saavad oma lapsega arutada, kuidas leida lahendusi ja õpetada neid konstruktiivselt suhtlema. Kuidas muidu meie lapsed täiskasvanuikka jõudes hakkama saavad?

#3 Õpetab lapsele väärtustama aega

Lapsevanematena saame oma lapsele näidata eeskuju, kuidas planeerida aega nii, et päev õnnestuks.

Sünnipäev on selleks suurepärane võimalus.

See, kuidas meie aega hindame ja aega kasutame, kuidas erinevatele tegevustele tähtajad seame ja neist kinni peame, et tagada produktiivne päev, aitab lapsel mõista, et aeg on piiratud ressurss, mida tuleks targasti kasutada.

Ühtlasi saame lapsevanematena aidata oma lapsel leida tasakaalu kohustuste ja meelelahutuse vahel ning õpetada teda vaba aja väärtust hindama.

#4 Õpetab last koos teistega tähistama

Lapse sünnipäev on lapsevanemate jaoks suurepärane võimalus näidata oma lapsele eeskuju, kuidas elus tähtsaid sündmusi tähistada. Tutvustades lapsele ümbritsevat kultuuriruumi ja traditsioone aitab tal arendada empaatiat ja austust ka teiste kultuuride vastu. Nii saab laps õppida paremini mõistma maailma enda ümber. See omakorda aitab kaasa traditsioonide säilitamisele ja edasiandmisele järgnevatele põlvkondadele.

Lapse maailm avardub.

Nii kasvab ja areneb temast parem inimene, kes on ühel päeval eeskujuks oma lastele. Meie kultuuri ja traditsioone kannavad edasi ju meie lapsed.

#5 Õpetab lapsele sotsialiseerumist

Lapsevanemad on esimesed, kes saavad õpetada ja julgustada oma last teistega suhtlema. Vanematena saame aidata oma lapsel mõista, et igaühel on unikaalne isiksus, erinevad hobid ja huvid.

Sünnipäev on võimalus julgustada oma last teisi austama ja aktsepteerima.

Lapsevanematena on meie eeskuju oluline, sest lapsed jäljendavad meid. Julgus suhelda kasvatab lapses enesekindlust ja positiivset suhtumist ümbritsevasse maailma. See omakorda aitab lapsel teistega oskuslikumalt suhelda ja end sotsiaalsetes olukordades mugavalt tunda.

#6 Aitab lapsel uusi huvisid avastada

Sünnipäev on lapse jaoks hea võimalus avastada ja katsetada uusi huvialasid ja tegevusi. Uued kogemused loovad mälestusi. Uute asjade proovimisel on oluline lapse positiivne suunamine ja julgustamine, tema saavutuste tunnustamine ja toetamine. Kui laps näitab üles huvi uue tegevusega jätkamise vastu, siis saavad vanemad aidata tal selleks sobivaid trenne või ringe leida, mis aitavad tal oma huviala edasi arendada.

#7 Annab võimaluse lapsevanemana olemist tähistada

Lapsevanemaks olemine tähendab vastutuse võtmist oma lapse kasvatamise ja hooldamise eest, tagades tema turvalisuse, arengu ja õnne. See hõlmab lapse füüsilise ja vaimse tervise jälgimist, tema vajaduste rahuldamist, tema haridusliku ja sotsiaalse arengu toetamist ning tema tundma õppimist ja toetamist tema individuaalses arengus.

Lapsevanemaks olemine muutub ajas, sest laps areneb ja kasvab ning tema vajadused muutuvad vastavalt tema vanusele.

Lapsevanematena peame kohandama oma kasvatamisviise vastavalt lapse arengutasemele ja toetama teda erinevates eluetappides.

Lapse sünnipäev on võimalus tähistada oma rolli lapsevanemana ja pühitseda lapse elus ja arengus uut verstaposti. See on aeg, kus vanemad võivad tunda uhkust oma lapse saavutuste üle, rõõmustada tema õnnehetkede üle ja tunnustada teda selle eest, kes ta on.

Lõpetuseks

Lapse sünnipäeva tähistamine on palju enamat kui uhke tort, kallid kingitused ja majatäis külalisi. Tegelikult on lapse sünnipäeva tähistamine oluline verstapost tema elus ja see mõjutab suuresti tema tulevikku. See, kuidas laps oma sünnipäeva tähistab, võib mõjutada tema suhtumist vananemisse ning teistesse inimestesse.

Lapsevanematena peaksime mõistma, et lapse sünnipäeva tähistamine on meie jaoks suurepärane võimalus, et õpetada oma lapsele elus tähtsaid väärtuseid. Armastuse, tänu, austuse ja sõpruse tähendused saavad ju alguse koduseinte vahelt.

Sünnipäeva korraldamine selleks, et lapsed saaksid üksteisega suhelda ja koos aega veeta, on nende jaoks suurepärane kasvulava. Miks mitte õpetada oma lapsele, et sünnipäev ei ole lihtsalt kohustuslik pidu, vaid sellel on tema elus eriline tähendus, mida tuleb tähistada südamest?!

Seega, lapse sünnipäeva pidamine on võimalus vormida oma last ja aidata tal kasvada selliseks täiskasvanuks, kes oskab hinnata ja väärtustada oma elu erinevaid eluetappe ning inimesi, kes teda ümbritsevad. Peodekoratsioonid ja tort on vahendid, mis aitavad seda tähtsat verstaposti tähistada ning hiljem meenutada.

Alustage uut eluaastat põneva ning avastamisrõõmu pakkuva seiklusega pere- ja sõprade seltsis. Viimased vabad kuupäevad leiad SIIT.